Aneliq Georgieva Aneliq Georgieva Потребител

Трудов договор - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70Здравейте,
Моля за помощ!

На трудов договор съм от около 4 месеца с изпитател срок -6 месеца на основание чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. Не пише в чия полза е уговорен договора, срок за преизвестие при напускане по желание на работника - 45 дни. Казусът ми е следния. Имам здравословни проблеми, поради които ми се налага излизане в болнични, и то не за една седмица. Да уточня, че не е по бременност или майчинство. Работодателят обаче не ще и да чува за отсъствие от моя страна. Него не го интересува, че имам здравословен проблем и въпросът ми е - ако все пак изляза в болничен ( който може би ще бъде удължен с втори, може би дори с трети болничен) има ли право и може ли работодателят да ме уволни, докато съм в болнични?

Много Ви моля за отговор!
Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте.
  Казусът Ви е изключително труден - за Вас! Работодателят не може да откаже приемането и изплащането на болничен лист, но като отговор може да Ви уволни и не може да го спрете със законови средства! От друга страна той носи персонална отговорност за здравето Ви на работното място. Мисля, че последното е плоскостта за диалог между вас. Опитайте да го убедите, че здравословното Ви състояние е риск не само за Вас, а и за него ,и че в негов интерес е да Ви остави да се лекувате. За Вас пък е важно точно какви са здравословните рискове в случай, че не лекувате своевременно!!
 • Здравейте,

  При описаните факти и обстоятелства, работодателят има право да прекрати трудовият ви договор по всяко едно време по време на срока на предизвестието, независимо, че отсъствате поради временна неработоспособност.
  Основание за това му дава чл. 71 ал. 1 от КТ. При прекратяване на трудов договор на основание чл. 71, ал.1 от КТ не се прилага чл. 333 от КТ. Това означава, че до изтичане на срока за изпитване договорът може да бъде прекратен и по време на болничен.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Здравейте, благодаря за отговорите.

  Тогава да попитам, ако ми изтече изпитателния срок и премина на постоянен трудов договор, тогава как ще стоят нещата? Ще може ли пак работодателят да ме уволни, когато съм в болничен, било то за по-кратък или по-дълъг период? И ако ме уволни, мога ли да обжалвам или да заведа дело например?

  Поздрави,
 • Здравейте,
  На 22,01,2014 бях назначена на Трудов договор на основание член 67,ал.1 от КТ със срок на изпитание член 70 от КТ за 3 месеца. Разбрах, че съм бременна и ми се наложи да ползвам болничен. Искам да попитам може ли работодателя по време на болничния да ми прекрати трудовия договор и като цяло защитена ли съм по някакъв начин?И ако работодателя реши да ми прекрати ТД, какво се случва с болничния който е до края на месец март.
  Благодаря Ви предварително!!!
 • Здравейте.За съжаление работодателят може да прекрати ТД по всяко време без да изложи причини за това. След този момент може да ползвате болнични, както следва:
  Срок на изплащане на обезщетението - Кодекс за социално осигуряване,
  Чл. 42. (2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.

  kazimirc4
 • Здравейте! Касае се за ТД за неопределено време на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70 със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Срок за предизвестие при прекратяване на ТД - 30 дни, еднакъв и за двете страни. Също така е записано, че ТД може да бъде прекратен преди изтичане на срока за изпитване по преценка на работодателя без предизвестие.
  Желая да напусна работа. До 06.05.2015 съм в отпуск поради временна нетрудоспособност. Мога ли още сега, докато съм в болничен да подам молба за прекратяване на ТД или трябва да изчакам той да свърши? Веднага ли ще бъда освободен или трябва да отработя 30 - дневно предизвестие? Благодаря предварително.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->