Silvia Hristova Silvia Hristova Потребител

Счетоводно отчитане при Изипей услугиКолеги, имам неяснота относно предлагане на услуга: "Договор с Изипей". Фирмата ни извършва продажба на услуги на територията на ЕС, сега предстои да сключим и договор с Изипей. Каква е организацията на счетоводното отчитане, можете ли да ме насочите към нормативен акт?Отговори

 • Здравейте,

  Ако възнамерявате да предоставяте услугите на данъчно задължени лица, установени на територията на ЕС и все още не сте регистрирани по ДДС на общо основание, ще възникне задължение за регистрация по чл. 97а от закона - при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя. Задължението за подаване на заявление за регистрация по този член възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

  Ще Ви бъде от полза и да се запознаете със законодателствата на страните членки, за които възнамерявате да предоставяте услуги, за да предвидите евентуално задължение за регистрация според местното им законодателство за натрупан облагаем оборот или на друго основание.

  Отчитането на получените средства по сметката в Изипей става както и при обикновената банкова сметка, като вероятно според договора Ви е предвидено на определен период средствата от тази сметка да се прехвърлят по сметка на дружеството в търговска банка. Тази операция също следва да осчетоводите по възприетия ред за отразяване на прехвърлени суми по собствени сметки.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 97а, ал. 2 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви много. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, за което се извинявам, че не конкретизирах във въпроса си. Исках да ме насочите към нормативен акт, ако има особеност при този вид дейност. Относно счетоводното отчитане, мисля да използвам СС 799, защото това не е основната ни дейност.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->