Снежанка Иларионова Снежанка Иларионова Потребител

Ранно пенсиониране на учителитеНа 15.05.2012 г. навърших 57 г.4 м. Довърших учебната година и на 01.09.2012 г., вече на 57 г. 8 м., подадох документи за ранно пенсиониране.

Кога трябва да започна да получавам пълния размер на пенсията си?Отговори

 • Помествам някои примери за ранното пенсиониране на учителите

  Определяне на годината за ранно пенсиониране на учителите

  Чести са случаите в практиката, когато учители задават въпроси във връзка с
  възможността за ранно пенсиониране. Поредното подобно питане провокира
  изготвянето на настоящия информационен материал. В него са посочени и конкретни примери за улеснение при определяне на възрастта за всеки конкретен случай.
  Има промяна в реда на определяне на годината за ранно пенсиониране на учителите с Предписание от НОИ в сила от 01.01.2013г. , &6, т.32 „б” и „в” от ПЗР на КСО. Според него учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж по параграф 5, ал.1 от ПЗР на КСО 3 (три) години по рано от възрастта им за пенсиониране по чл.68, ал.1 и 2 от КСО. От годината на пенсионирането им по общия ред се прави изчисление с три години назад, за да се получи времето за тяхното ранно пенсиониране. Изчисляването на времето за ранно пенсиониране е индивидуално за всеки.
  Примери:
  - жени
  1. Ако жената е родена на 03.12.1954г., придобива право на пенсия по общия ред през 2016г., когато навърши 61 г. и 8 м., т.е. след 03.08.2016г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 03.08.2016г. или след 03.08.2013г., когато ще бъде на 58 г. и 8 м.
  2. Дата на раждане 10.09.1955г. , придобива право на пенсия по общия ред през 2017г., когато навърши 62 г., т.е. след 10.09.2017г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 10.09.2017г. или след 10.09.2014г., когато ще бъде на 59 години.
  3. Ако жената е родена на 22.05.1957г. , придобива право на пенсия по общия ред през 2020г., когато навърши 63 г., т.е. след 22.05.2020г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 22.05.2020г. или след 22.05.2017г., когато ще бъде на 60 години.

 • Здравейте Снежанка,

  За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж. Към 2012г., за жените тя е била 60 години и 4месеца, а осигурителният стаж - 34 години и 4 месеца. Ако не отговарят на тези условия за придобиване на право на пенсия, до 31.12.2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

  По отношение на учителите, § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО урежда възможността за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд. За се ползвате от тази правна възможност, към датата на освобождаване, трябва да сте навършили възраст, която е с 3 години по-малка от възрастта, на която бихте се пенсионирала (за осигурителен стаж и за възраст) по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО и трябва да имате 25 години и 8 месеца учителски стаж.

  Съгласно чл. 19, ал.6 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, ще Ви се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране в намален размер от Учителския пенсионен фонд. След навършване на тази възраст пенсията им за осигурителен стаж и възраст се изплаща в пълен размер от фонд "Пенсии".

  Поздрави,

  Детелина Костадинова
 • Здравейте,

  На лицата, придобили право на пенсия по условията на ранно пенсиониране на учители се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране в размер намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. След навършване на тази възраст пенсията им за осигурителен стаж и възраст се изплаща в пълен размер от фонд "Пенсии" Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива, както следва:

  от 1 януари 2014 г. - при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;

  от 1 януари 2015 г. - при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;

  от 1 януари 2016 г. - при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;

  от 1 януари 2017 г. - при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;

  от 1 януари 2018 г. - при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;

  от 1 януари 2019 г. - при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;

  от 1 януари 2020 г. - при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

  Имайте предвид, че текстът на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в която са записани посочените по-горе изисквания за стаж и възраст за пенсия, все още не е обнародван във варианта си за 2014 г., така че изискванията е вероятно да претърпят изменение.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в § 5, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 15, ал. 1 и чл. 19, ал. 6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Родена съм на 25.05.1956 година и имам 37 години педагогически стаж.Кога ще придобия право на пенсия по условията на ранно пенсиониране на учители след промените през 2014 година.

  Благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->