Потребител

Осчетоводяване на застраховкиЗдравейте.

Сключили сме застраховка гражданска отговорност на автомобил на 14.10.2013г. за 232,36 лв. Застраховката е платена наведнъж. Използвана е сметка 495/503-232,36. За текущият разход за 2013г. е използвана сметка застраховки 602.12/495-58,09. Въпросът е правилно ли е осчетоводяването, не трябва ли да се използва сметка 613-разходи за бъдещи периоди и осчетоводяването да стане 602.12/613-58,09 за да се осчетоводи текущият разход за 2013г. и 613/495-232,36 с цялата стойност на застраховката. Така ще остане салдо по дебита на 613-та сметка, което в следващата година в случая 2014-та, ще се изчисти чрез счетоводна операция 602.12/613-174,27 (за останалата част от разхода).

Интересува МЕ също за застраховка трудова злополука на работници и служители пак ли така трябва да се процедира?

Моля помогнете! Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Правилното осчетоводяване е :
  613 / 495 - 232.36
  495 / 503 - 232.36
  602.12 / - 613 - признаване на разхода за бъдещи периоди за текущ.
  към края на 2013 ще имате салдо по сметка 613, равно на сумата на разхода отнасящ се за 2014 г.

  Същото записване ще имате и при застраховка трудова злополука.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->