Снежанка Иларионова Снежанка Иларионова Потребител

Ранно пенсиониранеИзвинявам се, но родена съм на 15.01.1955 г . от това което сте поместили не ми стана ясно, след като се пенсионирам 01.09.2012 г. на 57. 4 м, стаж 37 години като учител и през тази година възрастта за пенсиониране на жените е 60 г и 4 м. Значи ли, че трябва да получа пълния размер на пенсията си през 2016 г. Тогава, ако е така моето ранно пенсиониране е 4 г 4 м. , а не 3 г, както е действащият закон през 2012 г. Защо се прилага закон влязъл в сила през 2013 г за 2012 г.


Отговори

  • Здравейте,

    В края на декември 2013 се приеха промени свързани с условията за пенсиониране на учителите, в сила от 1 януари 2014 г. Съгласно изменената разпоредба на § 5, ал. 1 и ал. 2 (ПЗР на КСО), до 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. Възрастта се преценява спрямо годината, в която самото лице (в зависимост от рождената му дата) навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и при наличие на 25 г. 8 м. осигурителен стаж за жените. На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Следва да имате предвид, че за 2014 г. е предвидено, на основание § 6б ПЗР на КСО, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 да се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
    За по-детайлна информация може да се обърнете към ТД на НОИ.

    Поздрави!
    Адриана Ноева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->