Plamena Deneva Plamena Deneva Потребител

Платен отпуск за държавен изпитПривет,

Семестриално завършил студент, предстоящ държавен изпит. Мога ли да ползвам платен отпуск заради държавния извън редовния (20 дни)?

Благодаря за отделеното време. :)Отговори

 • Здравейте.
  Да, можете, но при отределени условия.
  Платен отпуск за обучение
  Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът по ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
  За мен това означава - да имате предварителното съгласия на работодателя към момента на започване съответното образователно обучение и съответно във времето до този момент.
  В противния случай ще имате право на неплатен отпуск в този размер.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Потвърждавам становището на база на чл. 169 от Кодекса на труда, което е изказал колегата като ще направя няколко уточнения.
  Освен съгласието на работодателя за провеждане на обучението, друго изискване, което трябва да е изпълнено, за да е налице правото за ползване на този отпуск (бил той платен или неплатен) е обучението да е „без откъсване от производството”, тоест в задочна, вечерна или дистанционна форма. Няма пречка такова съгласие да се постигне с работодателя и през периода на самото обучение. Служителите, които учат в редовна форма нямат право на допълнителния отпуск – нито платен, нито неплатен.

  Освен платения отпуск по чл. 169 за подготовка и явяване на държавен изпит допълнително имате право и на неплатен отпуск до 4 месеца. Когато съгласие на работодателя не е дадено, имате право на неплатен отпуск в размер, намален наполовина, тоест до 2 месеца и нямате право на платен отпуск.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 169 и чл. 171 от Кодекса на труда, както и в Разяснение на Министерството на труда и социалната политика от 13.08.2013 г. във връзка с чл. 169 от КТ.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->