Иван Скарлатов Иван Скарлатов Потребител

Сключване на договор по ЗЗД от непълнолетен и осигуряванеКакви са особеностите за сключване на договор по ЗЗД от непълнолетен (който ще бъде изпълнител по договора - преподавателска дейност в школа)? Кои обстоятелства го отличават от договора, сключен от пълнолетен? Какви са особеностите за осигуряването на непълнолетния върху хонорарите му като се има предвид, че е и ученик? Непълнолетният е навършил 16 години, възнаграждението няма да достигне размера на минималната работна заплата за дейността, която няма да превишава 4 часа седмично.Отговори

 • Здравейте,


  На първо място съгласно чл.4 от Закона за лицата и семейството лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни.
  Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.
  Относно осигуряването на лицето то трябва да бъде осигурено за за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

  Справка може да направите в чл.4 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • Благодаря за отговора! След справка в чл. 4, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване не намирам непълнолетния (а и всеки пълнолетен със същите параметри на дейност) да е сред задължените лица за осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
  По-голямо е колебанието ми по отношение на това има ли задължение за здравно осигуряване и за чия сметка следва да бъдат евентуалните здравноосигурителни вноски.
 • Здравейте.
  Съжалявам, но трябва да разочаровам колегите,дали горните консултации.
  Казусът засяга разликите между граждански и трудов договор. Да припомня основните разлики тук:
  -наличие на работно място;
  -работно време;
  -спазване на правила, установени от работодателя;
  -Трудовите права и задължения са лични и непрехвърляеми.
  -Предмет на договора е предоставянето на работна сила
  -Служителят ползва при работата си материали и съоръжения, предоставени от работодателя;
  При непълнолетно лице се иска съгласието на Инспекцията по труда. И се сключва трудов договор!
  Горните консултации засягат случаите, когато лицето е учител по музика и провежда обучението на учениците си в техните домове, при наличието на съответните инструменти! Като Моцарт, след кариерата си при ерхцерцога на Виена!
  kazimirc4
 • По силата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда всички правоотношения трябва да са трудови - всички предоставят работна сила - адвоката, нотариуса, проститутката, компаньонката и т.н.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->