Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Еднократна помощ за раждане на детеЗдравейте,

Има решение на ОС на съдружниците и заповед на uправителя за изплащане еднократна помощ за раждане на дете в размер на 600 лева.

Върху изплатената сума следва ли да се начисли 10% окончателен данък? Изплатена помощ и данъкът, ако е дължим такъв, признат разход ли са, или следва да се преобразува печалбата?

С уважение
Виолета ГиздоваОтговори

 • Здравейте,

  За да бъде признат, като разход за фирмата: еднократна помощ за раждане на дете без да преобразувате финансовия резултат, би трябвало да се изпълнят няколко условия:

  1. Тези разходи да отговарят на изискването за Социални придобивки да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол независимо, че са в парично изражение/§1 т.34 от ДР от ЗКПО/. Това се устяновява със заповед от работодателя до всички служители.

  2. Като социални разходи, които не са предоставени в натура, и представляващи доход на физическо лице, то те ще се облагат не с данък върху разходите /чл. 205 от ЗКПО/, а при условията и по реда на ЗДДФЛ.

  3. В ЗДДФЛ чл. 24, ал. 2,т. 11 ясно е казано, че не се облага стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв.

  Ако всичко е направено, както трябва вашият разход ще бъде признат и няма да има нужда от преобразуване на данъчният резултат.

  Поздрави,

  Адриана Ноева

 • Благодаря Ви.
  Изпълнени са горните условия, но сумата подлежи ли на облагане по ЗКПО.
  С уважение
  Виолета Гиздова
 • Няма да се облагат по ЗКПО, защото те са доход на физическото лице и попадат за облагане по реда на ЗДДФЛ.

  Поздрави!
 • Благодаря Ви.
  Успешен ден
  Виолета Гиздова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->