Нели Консулт ЕООД Нели Консулт ЕООД

Амортизации на ДМА при покупка с договор за разсрочено плащанеЗдравейте!

Имаме ли право преди придобиване на собственост да начисляваме амортизации на ДМА - товарен автомобил, който закупуваме на разсрочено плащане? В договора е вписано: "при условие, че са изплатени всички уговорени вноски, купувачът има право да придобие собствеността върху обекта", както и "обектът е собственост на продавача за целия период на договора и след изтичането му до упражняване на горепосоченото право". Трябва ли да осчетоводяваме лихви както при лизинговите договори, при положение че такива не са упоменати в договора?Отговори

 • Здравейте,

  Амортизациите, трябва да започнат от момента, в който придобиете Актива за счетоводни цели, като това не е задължително да е момента на формално прехвърляне на собствеността или момента на пълното изплащане.

  Моля да проверите изискванията на МСС 16 за условията за принзаване на ДМА (контрол, минало събитие, икономичски ползи и т.н.), както и разпоредбите на МСС 17 за разграничаването на Финансов (придобиване, т.е. ще заприходите актива още в началото) от Оперативен лизинг (наем, т.е. ще имате само разход).

  Имайте предвид, че ако разсрочването на плащането е за повече от един отчетен период, то вноските трябва да са по дисконтираната им стойност (настояща стойност) и по този начин ще се появи и лихвен ефект за вас, дори и лихва да не е формално договаряна.

  Въпросът ви е доста общ и не може да се отговори еднозначно с така наличната информация.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->