Д Д Д Д продавач-консултант

Заявление за напусканеЗдравейте.

Назначена съм на работа по договор за изпитване 6 месеца по член 70, във връзка с член 67 ал.1 точка 1. След един месец работа, си подадох заявление за напускане, по член 326 алинея 1, с едномесечно предизвестие. Подадох го на 07,01,2014 година , не получих никаква обратна връзка. През този период около 2 седмици за целия период имам болнични, понеже имах здравословни проблеми, а сега ми излизат с това , че можели да ми удължат срока на предизвестието. Това е невъзможно , нали?Отговори

 • Напротив, възможно е. В чл.70, ал.4 от Кодекса на труда е записано, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

  Докато лицето е в отпуск, независимо дали е платен, неплатен или болничен, срокът на изпитване се прекъсва. Тоест, в срока за изпитване се включва само действително отработеното време.
  • 22 Jan 2014 12:56
  • Д Д (Потребител)
  • 0
  Да , за изпитване, аз съм подала предизвестие, едномесечно. Аз този член го разбирам, в срока на изпитване - при болнични, при отпуски било платени или неплатени, срока на изпитването ми може да се удължи, но за предиизвестие, пише в кодекса на труда , че не може да се удължава , само при случай че се води работника- материално отговорно лице.
 • Здравейте. Прилагам трудово-правна консултация от в.Труд! Моето становише е същото.
  Срокът на предизвестието не се удължава с дните по болест 6357

  31.08.2011 09:42 | Крими и Право

  Снимка Архив

  ВЪПРОС: Когато е представен болничен лист по време на предизвестие, срокът на предизвестието удължава ли се с дните на болничните? А. П., София

  ОТГОВОР: Предизвестието не се удължава с дните на болничния лист при ползване на отпуск за временна неработоспособност през времетраенето му. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.

  В колективен трудов договор срокът на предизвестието при прекратяване на договора на определени в закона основания може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. Това са случаите на уволнение поради пълна ликвидация; закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; намаляване на обема на работата; престой повече от 15 работни дни, както и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях

  Предизвестието следва да бъде връчено по реда и условията, предвидени в закона за това. Това може да стане по два начина: лично - срещу подпис на лицето, като се поставя датата на връчване, или по пощата - с препоръчано писмо с обратна разписка. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

  Ако законовите изисквания по процедурата на връчването му са спазени, трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието, определен в Кодекса на труда или уговорен между страните в посочените граници, определени в закона.

  Справка: чл. 326, ал. 2-4, чл. 328, ал. 1, т. 1-4 и т. 11 и чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда
  kazimirc4
  • 22 Jan 2014 21:49
  • Д Д (Потребител)
  • 0
  Да и аз така знам, но все пак реших да попитам , благодаря
 • Моят отговор е във връзка със срока на изпитване. Това обаче не се отнася за удължаване на срока на предизвестие при напускане с дните на платен отпуск, неплатен отпуск и болнични.
  • 23 Jan 2014 15:31
  • Д Д (Потребител)
  • 0
  Да, аз Ви разбрах, но моя въпрос конкретно беше за удължаване на предизвестието ми. Благодаря Ви
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->