Silvia Hristova Silvia Hristova Потребител

Фактура при ВОДЗдравейте,

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС В България. Продаваме МПС в Германия. Какви са особеностите при издаване на фактура на ф.л., нерегистрирано по ДДС и на юр.л, регистрирано по ДДС в Германия? Нулева ли е ставката и какво е основанието?Отговори

 • Здравейте,
  не сте пояснили дали става въпрос за "ново превозно средство", по смисъла на ЗДДС или за старо, защото това е съществено за ДДС-третирането на тази сделка.
  Нови превозни средства, съгласно ЗДДС са моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:
  а) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
  б) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.
  Ако става въпрос за такова МПС, независимо дали купувача е регистрирано или не лице по ДДС, то това е ВОД и в този случай важат всички изисквания за документиране и облагане на тази доставка, като такава. Ставката не е нулева, независимо, че не се начислява ДДС. В този случай се вписва във фактурата "обратно начисляване" и трябва да се впишат обстоятелствата по § 1, т. 17 от ДР на ЗДДС, които определят МПС-то като ново.
  Ако сте продали това ново МПС на регистрирано по ДДС лице в Германия, ще трябва да подадете и VIES-декларация.
  Ако клиента на ново МПС в Германия е нерегистрирано по ДДС лице, ще трябва да попълните Регистър на продадените нови превозни средства, който се попълва за всяко тримесечие и се подава до 14-то число на месеца, следващ тримесечието в НАП на електронен носител (чл.113, ал.13 от ППЗДДС)

  Когато МПС-то не може да се определи като ново, отново има специфики, които Вие не сте пояснили, а именно ползвали ли сте ДДС за това МПС, ако не сте ползвали, защо.
  Ще опиша общия случай, ако сте ползвали данъчен кредит и сега го продавате на:
  - физическо лице, нерегистрирано по ДДС в Германия, тогава тази доставка се третира като дистанционна. В този случай има значение дали Вашето дружество е набрало необходим оборот и е регистрирано по ДДС в Германия. Ако не е регистрирано, ще трябва да се начисли 20% ДДС, колкото е ставката в България. Ако е регистрирано, ще се начисли данъчна ставка, колкото е в Германия.
  - юридическо лице, регистрирано по ДДС - чиста ВОД доставка.

  Оставам на разположение за допълнителни въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • Благодаря Ви за отговора. Казусът е: Ползвали сме данъчен кредит на МПС-то, не е нов автомобилът, а фирмата, която купува МПС-то е регистрирана по ДДС.
 • ВОД :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->