силвия боева силвия боева старши учител

Начисляване на процент за прослужено времеРаботещ пенсионер съм в детска градина. Имам 41 години трудов стаж. Директорът ми каза, че ще ми се начислява процент прослужено време само за 30 години и то 0.6%, а не както е в отрасловото споразумение 1%. Има ли основание да постъпи така?Отговори

 • Здравейте,

  Както е заложено в чл. Действие по отношение на лицата


  Чл. 57. от Кодекса на труда: Колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по договора.
  Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави.
  Важно е дали и вие сте член на синдикалната организация.
  Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за колективните трудови договори, сключени в предприятието, по отрасли, браншове или общини, с които е обвързан, и да държи на разположение на работниците и служителите техните текстове.
  При неизпълнение на задълженията по колективния трудов договор искове пред съда могат да предявят страните по него, както и всеки работник или служител, спрямо когото колективният трудов договор се прилага.

  Нормативна база чл. 59 и 59 от КТ.
  Поздрави!
  Адриана Ноева


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->