Мартин Милоев Мартин Милоев Потребител

Преназначаване от постоянен на договор с изпитателен срокЗдравейте,

Има ли право работодател със допълнително споразумение по чл.119 от КТ, сменяйки длъжността от продавач консултант на продавач консултант зареждащ щандове, да наложи изпитателен срок на лице, което е на постоянен трудов договор? И със смяна на длъжността с друга може ли в едно и също предприятие да се налага повторно срок на изпитване и следва ли от това че работодателя може да се освободи от това лице при условията на срочно споразумение а именно без предизвестие?Отговори

 • Здравейте.
  Има ли новата длъжност длъжностна характеристика! Ако има такава, налице ли е разлика в изискванията на новата длъжност спрямо старата и каква ? В противен случай няма промяна в длъжността, не е законово необходим нов изпитателен срок, и характерното за него прекратяване на ТД по чл.71 от КТ.

  kazimirc4
 • Здравейте,
  тази тема ме вълнува и мен, тъй като това е хит сред работодателите от доста време насам. В нашето предприятие принудиха наш колега да подпише подобно допълнително споразумение, по силата на което му променят длъжността от старши монтьор на монтьор, т.е. понижават го в длъжност с цел да му намалят заплатата и да икономисат средства,като естеството на работата му се запазва.Човекът е с дългогодишен трудов стаж в предприятието и напълно заслужено заема въпросната длъжност.Разлика в изискванията на новата длъжност спрямо старата има, но тя е в полза на нашия колега, тъй като той се явява свръхквалифициран за "новата" длъжност.По силата на допълнителното споразумение той минава на 6 мес. изпитателен срок.Причините за иницииране на това споразумение, според работодателя, са закриване на длъжността старши монтьор.Редно и законно ли е това и ако не, към кого той може да се обърне за помощ и съдействие?
 • Здравейте,

  По отношение възможността клауза за изпитателен срок да бъде уговорена между страните с допълнително споразумение съдебната практика посочва, че по изключение това е допустимо, но при условие, че това става за друга длъжност и по реда на чл. 119 КТ съществено е променена трудовата функция на работника или служителя. В случай, че бъде подписано допълнително споразумение по реда на чл. 119 КТ обаче, следва да се уточни, че за новата длъжност е налице сключен нов трудов договор със срок за изпитване и след изтичане на този срок за работодателя не съществува задължение да предлага на работника да продължи да изпълнява трудовата функция по предходния окончателен договор, тъй като той не запазва действието си.

  По отношение на срока за изпитване - Обстоятелството в чия полза е уговорката за изпитване не бива да се подценява. То е от съществено значение, защото обуславя възможността до изтичане на изпитателния срок страната, в чиято полза е уговорен той, да прекрати без предизвестие трудовото правоотношение съгласно чл. 71, ал. 1 КТ. В случай, че липсва указание в чия полза е уговорена клаузата за изпитване или пък тя изрично е уговорена в полза на двете страни, то всяка от тях е в правото си при наличието на горепосоченото условие да прекрати договора без предизвестие.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->