Дарина Гълова Дарина Гълова търговски представител

Заплащане на процент за прослужено време при платен отпускНачислява ли се процента за прослужено време при заплащане на платен годишен отпуск?Отговори

 • Здравейте.
  Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
  Това е начинът за определяне размера на възнаграждението - според това, което е включено в него по ведомост !!!
  kazimirc4
 • Здравейте!

  Съгласна съм с коментара на колегата по Вашето запитване.

  Съгласно разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, чл.12 (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
  Моля за справка прочете и нормативната база по разглежданата тема - чл.177 Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->