Димитър Пашов Димитър Пашов Потребител

Обратно начисляване на ДДС

Публикувано на: 27.01.2014Режимът на обратно начисляване на ДДС е такъв метод, при които данъкът не е изискуем както обикновено от доставчика на стоката или услугата, а се начислява от неговия получател. В момента на данъчното събитие получателят на доставката също така получава правото на данъчен кредит по съответната доставка (ако разбира се са налице съответните законови изисквания за това). Самоначисляването става по познатия метод: с протокол по чл. 117 ал.2 от ЗДДС.   

Специфично изискване на тази мярка е получаателят на доставката да бъде лице регистрирано по ЗДДС. Ако получателят не е лице регистрирано по ЗДДС то тогава се прилага общия ред за облагане, при който данъкът е изискуем от доставчика. Режимът обаче предвижда данък да бъде удържан от получателя дори и в случайте, когато доставчика не е регистрирано по ЗДДС лице. Тогава получателя също си самоначислява ДДС и не губи правото на данъчен кредит.

В какви области тя се прилага към момента обратното начисляване?

Към момента в рамките на Република България този режим се прилага единствено за доставките по глава 19 буква А от ЗДДС или най-общо казано при търговията със скрап. Въпреки това методът е познат, понеже цялата търговия между данъчно задължени субекти в ЕС също се основава на този модел. Целта е да няма прехвърляне на ДДС от една държава в друга.

Регулация на режима от органите на Европейския Съюз

Прилагането на този режим не може да стане чрез едноличната инициатива на дадена държава членка на ЕС. За да започне да използва режим на обратно начисляване за конкретен клас от стоки дадена държава трябва да пусне запитване до Европейската комисия, с което да поиска дерогация на конкретни текстове от общоевропейската ДДС директива. Ако това запитване не бъде уважено, то държавата няма право да прилага режима. Последните изменения на тази ДДС директива от 22.07.2013 г. позволяват държавите по свое усмотрение да приложат този режим за определен период от време (до 31.12.2018г) за определен вид стоки. Точно на тази директива се уповава и МФ за налагането на този механизъм при търговията със зърнени култури.

Защо темата е много актуална напоследък?

Още от 2012 година Министерството на финансите се опитва да внедри този метод на начисляване на ДДС при търговията със зърно и технически култури. Едва в средата на това лято българската държава получи зелена светлина да приложи този подход благодарение на промяна в една от директивите на ЕС. Целта на МФ е да се бори със зачестяващите случаи на злоупотреба с ДДС при търговията с тези стоки, при които държавата губи близо 1 млрд лева годишно. Проблема се изразява в това, че голямо количество търговци със зърно неправомерно приспадат ДДС по недействителни сделки. Това се случва благодарение на фирми фантоми, които издават недействителни данъчни фактури и по които фактури търговците приспадат данъчен кредит. Чрез прилагането на режима на обратно начисляване целта на МФ е да прекрати тази порочна практика. Това е така, защото няма да има ефективен паричен поток на ДДС за съответните доставки, тоест няма да има възможност да бъде възстановено невнесено ДДС.

Обществен отзвук от последните месеци

В медийното пространство кръжат противоположни мнения за ефективността, която би имал а механизма, при търговията със зърно и технически култури. От МФ вярват, че мярката ще намали загубите на държавата в диапазона от 200 млн до 300 млн лева годишно. Също така режима би трябвало да предпази коректните търговци от взаимоотношения с некоректни такива и да допринесе за цялостното намаляване на нелоялната конкуренция в сектора. От браншовите организации обаче смятат, че тази мярка няма да бъде ефективна и да намали злоупотребите, а просто ще ги премести „нагоре по веригата”. Зърнопроизводителите смята, че по-ефективен начин за борба с този проблем би бил въвеждането на намалена ставка за търговия с конкретните култури.

Бъдещи приложения на режима

Освен при търговията със зърно и технически култури режима може (и се очаква) да бъде използван и при регулацията на други бързо оборотни стоки, при които също се наблюдават злоупотреби с ДДС. Такива са например търговията с компютърна техника, мобилни телефони и други.


Още по темата

Още по темата може да научите и от видео семинар Обратно начисляване на ДДС с лектор Димитър Пашов (автора на статията). В долния плеър може да видите демо-филм от семинара.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->