ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ГЕРГАНА ГАНЧЕВА Потребител

Изчисляване на ПГОЗдравейте,

Служител е назначен на работа на 30.09.2013 г. и напуска на 28.01.2014 г. Осугиряван е на мин работна заплата и кпв - 3.30лв. Колко обезщетение за неизползван ПГО по чл. 224 му с полага?Отговори

 • Здравейте,
  поради непълнотата на зададения въпрос, ще Ви отговоря принципно как би се изчислило обезщетението.
  Съгласно чл. 224 от КТ на лицето се полага обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Не сте пояснили дали лицето е ползвало и колко дни платен годишен отпуск. Ще приемем, че не е ползван никакъв ПГО.
  За 2013г. на лицето се полагат 20 дни платен годишен отпуск, независимо, че е започнал на 30.09.2013г.
  За 2014 , на основание чл. 224, ал.1 обезщетение се полага пропорционално на времето, което ще се зачете за трудов стаж. Ако приемем следното съотношение 28/365 (28 са дните, които ще се зачетат за трудов стаж, а 365 дните в годината) получаваме 0,0767 или 7,67% са полагащият се на лицето ПГО за годината. Това е 1,534 дни, закръгляме го на 2 дни.
  Така ще получим, че лицето ще получи обезщетение за неизползван 22 дни ПГО.
  Обезщетението се изчислява, съгласно чл. 177 от КТ, като за целта трябва да изчислим среднодневно брутното възнаграждение на лицето.
  Тук също има специфика, която се отразява при това изчисление, дали лицето е отработило повече от 10 дни през предходния месец. Приемаме, че през Декември 2013, лицето е отработило всички 19 работни дни.
  Среднодневно брутното възнаграждение се изчислява като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.
  В нашият случай брутното начисление за Декември 2013 ще е МРЗ -310 за 2012 плюс 3,30лв - КПВ (клас прослужено време) или общо 313,30лв / 19 работни дни за декември.
  Така получаваме среднодневно брутно възнаграждение 16,4895лв на ден.
  За 22 дни е 362,77лв.

  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->