Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9Здравейте,

Според този чл. ТД се прекратява поради невъзможност на работника да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност или по противопоказания от заключение на компетентните органи.

Трябва ли двете условия да действат едновременно?

Става дума за работник, който е трудоустроен и заема длъжност за трудоустроен, условията на която са съобразени с решение на ТЕЛК, при което обаче заболяване се обостря и в момента е в много тежко състояние и няма да се върне на работа. Може ли да прекрати договора без предизвестие по чл. 325, ал. 1, т. 9? Нямаме решение от кометентен орган след влошеното здравословно състояние, работника няма и възможност да се явява пред трудоустрояващ орган.Отговори

 • Здравейте.
  А защо правното основание не е например: Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие Чл. 328.ал.1,12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор ??
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Не бих препоръчал използването на чл. 328, ал.1, т.12 тъй като често е оспорвано в съда и практиката показва, че работниците биват възстановени на работа, поради което работодателя за работодателя възникват негативни последствия, на които няма да се спирам сега.

  Моето мнение е, че в конкретния случай е по-скоро ще се използва общото основание на чл. 325, ал.1, т.9. Когато договора се прекратява на това основание от страна на работника или служителя не е нужно да се изисква становище на ТЕЛК.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->