Dimo Jelev Dimo Jelev Потребител

Обезщетение за безработицаЗдравейте,

Работя на трудов договор от 4 години. Преди 1 година ми предложиха да заместя колежка на по-висока позиция, излизаща в майчинство, като подписах допълнително споразумение към договора си за това, че ще изпълнявам нейните функции до завръщането й.  Сега тя се връща от майчинство, а аз искам да прекратя трудовите си отношения с фирмата. Желанието ми обаче е да ги прекратя така, че да мога да взимам няколко месеца обезщетения за безработица в пълният размер, който ми се полага. Доколкото знам, ако ме освободят по мое желание, мога да получавам само минималният размер обезщетения за безработица.

Може ли завръщането на титуляра да бъде основание за освобождаването ми, или тогава автоматично влиза в сила отново старият ми договор и фирмата ми няма основание да ме освободи? Ако е така можете ли да ми дадете съвет по кой член могат да ме освободят напълно законно, така че аз да мога да получавам пълният размер на обезщетенията за безработица, а фирмата да не получи каквито и да е негативи от това?

Благодаря Ви!Отговори

 • Здравейте.
  Информацията, която давате е недостатъчна. Може ли да цитирате дословно как е формулирана договореността за заместването!-текстово.

  kazimirc4
 • Днес ....... на основание чл. 68, т. 3 от КТ до завръщането на титуляра...... страните се споразумяха за следното.......(изброени са длъжността, заплатата и др.)

 • По-надоло е написано и че "настоящото допълнително споразумение е неизменна част към трудов договор №......"
 • Информацията достатъчна ли е вече?
 • Здравейте,

  Ако допълнителното споразумение, което сте сключили, е било оформено като срочен трудов договор за заместване на отсъстващ служител, то с фактическото завръщане на Вашата колежка на работа, договорът Ви ще се прекрати автоматично. В този случай ще имате право на пълния размер и срок на обезщетението за безработица съобразно осигурителния Ви доход и стаж.

  В случай че сте подписали допълнително споразумение за промяна на длъжността, може да се върнете на предишната си длъжност само при Ваше съгласие с подписване на ново допълнително споразумение.

  Правилна е информацията Ви, че при прекратяване на договора по Ваше желание или с Ваше съгласие имате право на минималния размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв. на ден за срок от 4 месеца.

  Основанията за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя с предизвестие са:

  закриване на предприятието;

  закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

  намаляване на обема на работата;

  спиране на работа за повече от 15 работни дни;

  липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

  когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;

  отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

  когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

  при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;

  когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

  промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

  обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 68, ал. 1, т. 3, чл. 119, чл. 325, ал. 1, т. 5, чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда и в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->