Джена Иванова Джена Иванова Потребител

Посредническа услугаБългарска фирма ЕООД, регистрирана по ДДС извършва посредническа услуга в търсене на клиенти на италианска фирма, регистрирана по ДДС. За услугата българската фирма получава комисионна от италианската, за което пуска фактура. Къде е мястото на сделката и облагаема или освободена от ДДС е услугата, извършвана от българската фирма. Как се описва в справката декларация по ДДС и подава ли се VIES декларация.Отговори

  • Здравейте.

    Съгласно разпоредбата на чл.21 ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, тоест в Италия. Следователно данъкът е изискуем от получателя и самата доставка ще се обложи в Италия с т.н. обратно начисляване на ДДС.

    В спрака – декларацията доставката ще попадне в клетка 17 - Данъчна основа на доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка

    А на основание чл.125 ал.2 от ЗЗДС ще включите доставката и във VIES-декларация за съответния данъчен период.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->