Даниела Николова Даниела Николова служител

Отписване на ДМАЗдравейте!

Ползвахме автомобил при условията на финансов лизинг (с опция за прехвърляне на собствеността) без право на данъчен кредит. Решихме да го върнем и да вземем друг. От страна на лизингодателя направиха оценка на автомобила, която е по-висока от отчетната му стойност. От стойността, която определиха, ни приспаднаха сумата на оставащата последна вноска по лизинга и остатъчната стойност на автомобила и за разликата ни издадоха кредитно известие.

Как трябва да се осчетоводи тази разлика между отчетната стойност и новата стойност? Как става отписването на ДМА, като се има предвид, че към момента на връщането той не е амортизиран напълно за данъчни цели?Отговори

 • Здравейте,
  може би имаме някои различия в разбирането на понятията за стойностите, затова ще Ви отговоря принципно на въпроса.
  Ако оценката на лизингодателя при изкупуване на Вашият автомобил е по-висока от неговата БАЛАНСОВА стойност, в този случай ще имате приход за разликата.
  Не разбирам как са приспаднали последната вноска по лизинга и ОСТАТАЪЧНАТА стойност, моля да потвърдите тези понятия и стойности, за да мога коректно да посоча счетоводните записвания, които ще трябва да направите.
  Отписването на неамортизираният напълно актив ще се отчете, така както би се отчела продажба на такъв актив.

  Ще очаквам малко повече информация по казуса, за да можем да направим счетоводните записвания.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Благодаря Ви и извинете моите неточности! Ето поясненията: Автомобилът е върнат месец преди да изтече договорът за финансов лизинг, т.е. преди да платим последната вноска според погасителния план. Лизингодателят направи нова оценка на автомобила, която е по-висока от балансовата стойност (например 7 000 лв). От тези 7 000 лв си приспаднаха: 1. сумата по последната вноска, която дължим по договора за финансов лизинг, например 300 лв и 2. тази сума, която трябваше да платим, ако искаме да придобием собствеността върху автомобила, например 1 800 лв (в договора и погасителния план я наричат "остатъчна стойност"). Всичко това е описано в споразумение между нас и лизингодателят. За разликата от 4 900 лв ни издадоха кредитно известие. Т.е. излиза, че ние сме платили всичко, което трябва да се плати по договор, за да придобием собственост върху автомобила, но в същото време го връщаме на лизингодателя, за което получаваме приход от 4 900 лв.

  Благодаря предварително за отделеното внимание!
 • Да, както писах и преди, ще отразите разликата като приход.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->