МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА Потребител

осигуровки и заплатиНалага ли се санкция ако изплатиш заплати без да са внесени осигуровките


Отговори

  • Здравейте,

    Отговорността за неизпълнение на задълженията за деклариране на данни пред Националната агенция за приходите и за внасяне на задължителни осигурителни вноски е упомената в чл. 355 от КСО където, са изброени съответните санкции:

    Който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 8 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

    Поздрави!
    Адриана Ноева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->