Мира С Мира С Потребител

Разходи за възнаграждения по проектЗдравейте!

Как следва да се документира явяването на работа за лицата, назначени по трудов договор само за целите на проект по ОП "Околна среда"? Допустим разход ли е за тази група лица обезщетение за ползван платен годишен отпуск и възнаграждение за временна неработоспособност от работодателя? Има ли ограничение за броя отработени часове по проекта в работно време от служители на организацията, за които разходите за възнаграждения ще бъдат възстановени?Отговори

 • Здравейте,
  щом лицето е назначено на трудов договор, съгласно Кодекса на труда му се дължи обезщетение за НЕизползван платен годишен отпуск.
  Лицето ще има право на обезщетение за временна неработоспособност, ако има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Ако лицето има право на това обезщетение, естествено и работодателя ще дължи обезщетението за първите 3 работни дни.
  До колко са допустими тези разходи за оперативната програма, по която работите може да проверите в Наръчниците, Указания или Ръководства, които се подготвят за всяка ОП и в тях се описват допустимите разходи. Може да се обърнете и към договарящият орган, пред който ще се отчита съответния проект.
  Разходите за възнаграждения ще се бъдат възстановени, след като подготвите и отчетете извършените дейности от всяко едно лице, заедно с неговия индивидуален отчет и справка за вложените часове. Може да се възстановят не-повече от предварително бюджетираните разходи за възнаграждения.
  Ограничение може да има до толкова, че да е спазено трудово-правното законодателство.
  Ако разполагате с повече конкретна информация по въпроса, оставам на разположение за допълнителни коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->