Златка Иванова Златка Иванова домакин

Имат ли амортизационни отчисления тези артикулиДомакин съм в училище и МОЛ. Имам липса на материали, закупени преди девалвацията (легла дюшеци огледала и др.). Гл. счетоводител определи нови цени и ме задължава да ги плащамОтговори

 • Здравейте,


  Въпросът за сумите, които материалноотговорните лица са длъжни да възстановят при установени липси или повреди на поверените им активи, не е уреден в нито един закон или друг нормативен акт. В практиката е прието това да става като се взема предвид пазарната стойност на сходни артикули към момента на установяване на липсата, в случай че тя е по-висока от отчетната им стойност. Възможно е тези въпроси да са уредени с правилника за вътрешния трудов ред на учреждението.

  Ако считате, че правата Ви са нарушени, Ви препоръчвам да се обърнете към Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->