Тихомир Иванов Тихомир Иванов Потребител

Компенсиране на отработени часове след изтичане срока на СИРВРаботя в условия за СИРВ. След като в края на януари изтече периода от 6 месеца за който е установено СИРВ, аз и всички мои колеги имаме изработени в повече часове които отговарят на между 10-15 дни за различните работещи. Вместо да ни изплатят извънреден труд в момента са ни пуснали в "компенсация" за тези дни които имаме отработени в повече.

Има ли някъде изрично описано, че след като е изтекъл отчетния период компенсацията за положения извънреден труд може да е само парична, а не както в момента с почивка?

Доколкото прочетох е отпаднала една от алинеите на член 150 в която се "забраняваше" компенсирането на извънреден труд с почивка.Отговори

 • Здравейте,

  По въпроса има достатъчно практика, както на МТСП така и на съда.
  В края на отчетния период, при въведено СИРВ, работодателя отчита отработеното време общо за периода. В случай че, след преизчисляване на нощните часове в дневни, се установи отработено в повече време, от нормалната продължителност на работното време за целия период, то това в повече време е извънреден труд и той се отчита като такъв.
  В подкрепа на това твърдение се запознайте с:

  ПИСМО ИЗХ. № ММ-641 ОТ 05.11.2007 Г. НА МТСП ОТНОСНО: РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА УСТАНОВЯВА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ - СЕДМИЧНО, МЕСЕЧНО ИЛИ ЗА ДРУГ КАЛЕНДАРЕН ПЕРИОД, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  При сумирано изчисляване (отчитане) на работното време, установено от работодателя, в края на съответния период на отчитане се изчислява дали нормата работно време е превишена или не, и когато тя е превишена ще бъде налице извънреден труд.
  Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Предвид цитираната разпоредба работодателите разработват график за работата на работниците, за които е установено сумирано изчисляване на работното време.
  При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 КТ сумирано изчисляване (отчитане) на работното време, в края на съответния период на отчитане се изчислява дали нормата работно време за същия период е превишена и когато тя е превишена ще бъде налице извънреден труд. Часовете, получени над определената норма часове (след превръщането на нощните часове в дневни, ако има положен нощен труд), са извънреден труд. Получените часове извънреден труд се заплащат по реда на чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ, т.е. с не по-малко от 50 на сто увеличение.
  Само, когато се полага труд през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд, т.е. независимо дали е по график или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение (чл. 264 КТ).
 • Здравейте.
  Освен написаното по-горе, съгласно КТ- Удължаване на работното време
  Чл. 136а.....За удължаването на работното време работодателят е длъжен да уведоми предварително инспекцията по труда. Обратното е нарушение ???
  Срокът на удължаването е не по-вече от 4 месеца !
  Изобщо мисля, че е разумно да направите следното:
  1.Предупредете работодателя писмено, че в срок от 7 дни от получаване на писмото Ви, искате да получите заповед за изплащане на дължимия Ви извънреден труд, който НЕ СЕ КОМПЕНСИРА и то поименно !
  2. Тъй като това е малко вероятно да се случи, информирайте Инспекцията по труда за случилото се, и като имам предвид сбора от нарушения, които видях до тук, същият хем ще плати глобата, хем ще Ви плати труда.Може колегите му и да му се смеят. Може и не ....Това в случай, че смеете да защитите правата си... Има и други варианти, но този ми хареса най-много.
  Успех.
  kazimirc4

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->