Петрунка Парашкевова Петрунка Парашкевова Икономика прес Специалист

Декларация 6 за м. Декември 2013Подадох Декларация 6 за м. Декември 2013 с само ДДФЛ, тъй като заплатите са платени на 14.01.2014 и осигуровките са внесени на същата дата. При подаване в НАП на декларацията вместо период 01.12.2013-31.12.2013 съм посочила период 01.01.2014 - 31.01.2014. Декларацията бе приета от НАП , но след обработката в Протокола пише, че е за 01.01.2014 - 31.01.2014. Правилно ли е?

Мисля, че съм сгрешила месеца и ако е така какво трябва да направя като Д 6 не може да се заличава?Отговори

 • Здравейте,

  След измененията влезнали в сила от 01.01.2014 год на Наредба №8 от2005 год.
  за съдържанието, сроковете, начина и реда подаване на осигурителни данни,
  е указано, че когато изплатите заплатите в месеца следващ месеца на положения труд данъка по ЗДДФЛ ще се подава с код 8-ца, а като период ще се посочи месеца в който е изплатен, съответно във вашия случай: януари /2014 - дата на изплащане 31.01.2014 год. Срока за подаване на декл.6 с ДДФЛ е 1-25.02.2014 г

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->