Feodor Velidolski Feodor Velidolski Dl.ekspert

База за определяне на часова ставкаНа основание на какъв документ се изчисляват часовите ставки за извънреден труд, нощен труд и труда на официален празник?Отговори

 • Здравейте,

  Условията на работа при нощен и извънреден труд, работа по празници и т.н., са регламентирани в Кодекса на труда (КТ). За повече информация вижте:

  Чл. 136 от КТ - Нормална продължителност на работното време
  Чл. 136а от КТ - Удължаване на работното време
  Чл. 140 от КТ - Нощен труд
  Чл. 140а от КТ - Особени правила при полагане на нощен труд

  За извънреден труд: чл. 143, чл. 144, чл. 145, чл. 146;
  Чл. 150 от КТ - Заплащане на извънреден труд, чл. 262 от КТ;
  Във връзка с горното, вижте и чл. 151, чл. 152, чл. 153, чл. 154 – Почивка;

  Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Здравейте.
  Не е лошо да има по-конкретни отговори за хората, които не си изкарват хляба с трудовото законодателство. И така:
  1.Заплащане на нощен труд - нормативна база -НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
  В сила от 01.07.2007 г.
  Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.; размер на доплащането -Чл. 8. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.!!! Окончателно !!!

  Извънреден труд -например договорена основна РЗ - 450 лв. Часова ставка 450:169 часа на месец/обикновено средно за година/ - 2.663 лв.
  -Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
  1. 50 на сто - за работа през работните дни; или по 1.332 лв. на отраб.час
  2. 75 на сто - за работа през почивните дни; или по 1.997 лв. на отраб.час
  3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; -по 2.663 лв
  4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. -1.332лв
  Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се
  изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.
  Мисля, че това задоволява любопитството на първо четене!
  Ако искате да развиете идеята просто използвайте просто тройно правило. Помага ?

  kazimirc4
 • Здравейте.
  И още по темата - частен случай !
  Когато за месеца е налице полагане на извънреден труд и същият ден е официален праздник - заплащането е двойно -100 % за официалния праздник и 75 % за деня като почивен.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->