НАДЕЖДА ЦАНЕВА НАДЕЖДА ЦАНЕВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изплащане на индивидуална глоба от фирмена сметкаГлоба от НАП през 2010год. за невнесени осигуровки и изплатени заплати. Глобата е по ЕГН на ръководителя. Сега ръководителя иска да платим глобата + лихвата до сега от фирмата и да я осчетоводя. Имам ли право и по коя сметка?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Така, както е зададен въпросът, не става ясно каква е обвързаността на „Ръководителя” с фирмата.
  Според чл. 10, ал. 3 от ДОПК, юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по закон.
  "Предприятие осигурител" (§ 1 от Допълнителните разпоредби, КСО) е осигурител по смисъла на чл. 5 от КСО или предприятие, или всяка друга организация, която включва или се състои от едно или повече физически или юридически лица, която действа като работодател, възложител или като самостоятелно заето лице или съчетава тези три качества и която плаща вноски на институция за професионално пенсионно осигуряване, и по отношение на която е приложимо трудовото и социалното законодателство на друга държава членка.

  Ако „ръководителят” е наето лице за фирмата, може да заплатите лихвите и глобите от касата на фирмата, тъй като те се отнасят за служители, а задължението е на осигурителя.

  Осчетоводяването на глобите и лихвите може да направите по следния начин:

  За лихвата:
  Дт „Разходи за лихви” / Кт „Разчети по лихви”
  Дт „Разчети по лихви”/ Кт сметка от група 50

  За глобите:
  Дт „Разходи за глоби и неустойки”/ Кт „Разчети с бюджета”
  Дт „Разчети с бюджета”/ Кт Сметка от група 50.

  Имайте предвид, че тези разходи не са данъчно признати според чл. 26, т. 6 от ЗКПО.

  Ако „ръководителят” е самоосигуряващо се лице – също се плащат от фирмата, но те са задължения на лицето, така че вместо "разход" в статиите ще стои „Вземания от собственици/ съдружници”.

  Поздрави,
  Вера Русинова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->