Stefka Vasileva Stefka Vasileva Потребител

Данъчна загубаЗдравейте,

фирмата има загуба от 2008 г. В ГДД за 2009 г. в Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби е отразено, че загубата е приспадната, но счетоводно това не е отразено и през следващите години 2010, 2011 и 2012 г. тази загуба се пренася в Баланса, но не е отразявана в Справка 4 на ГДД, както и на ред 9.2 в ГДД.

Как да се оправи тази каша, помогнете!

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Ако правилно разбирам въпроса Ви, през 2009 г. е извършено приспадане на данъчната загуба, формирана през предходната година срещу текущата данъчна печалба. Същевременно в салдото по дебита на сметка „Непокрита загуба от минали години” сумата остава.
  В това няма нищо нередно или грешно от гледна точка на счетоводните записвания.

  Счетоводната и данъчната загуба са независими един от друг показатели, които изпълняват различни функции и се отразяват по различен начин в баланса. Счетоводната загуба е резултат от икономическата дейност на дружеството и може да бъде покрита единствено и само с решение на ръководството му. Това става чрез използването на натрупана неразпределена печалба от друг отчетен период или чрез намаляване на собствения капитал – основен или резервен. Възможно е и да бъдат направени допълнителни парични вноски от собствениците или съдружниците за покриване на тази загуба.

  От друга страна данъчната загуба се формира по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и не фигурира в счетоводния баланс на дружеството освен под формата на отсрочен данъчен актив, ако ръководството прецени, че има основание за формиране на такъв. Сумата на данъчната загуба задължително се приспада до размера на реализираната данъчна печалба за първия данъчен период след възникването й, в която се формира положителен данъчен резултат.

  Ако правилно съм разтълкувал изложените от Вас обстоятелства, то не е налице нередност. Ако е формирана неразпределена печалба, достатъчна, за да покрие сумата на загубите, може да посъветвате собствениците на дружеството да предприемат такова действие.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->