Д. Абрашева Д. Абрашева Потребител

Прекратяване на трудов договорЗдравейте!

До 05.12.2013г. бях в отпуск по майчинство, но малко преди изтичането му фирмата, в която работех е прехвърлена на друг собственик без мое знание.Поисках да прекратя трудовия си договор, но се оказа, че новия собственик е от ромски произход,който вероятно не знае, че има прехвърлена фирма не негово име.Близо шест месеца се боря с институциите в града: Инспекцията по труда,НАП,НОИ, консултирах се и с адвокат, но от никъде не получих адекватен отговор как да прекратя този договор. В момента не ходя, на работа, защото от Инспекция по труда установиха, че на адреса на фирмата не познават собственика и не се извършва производствена дейност, не ми върви стаж, нито осигуровки.Този договор ми се явява пречка и при намирането на нова работа заради работните часове.

Ще съм благодарна , ако някой успее да ми даде съвет:

Как да прекратя договора си? и Къде да отида, за да ми оформят трудовата книжка?

С Уважение: Д.А.


Отговори

 • Здравейте,

  Моят съвет за вашият казус е:
  1.Да изпратите с куриер или по пощата с обратна разписка, заявление до адреса на фирмата,за да заявите желанието си да прекратите договора. Ако ви го върнат като неприето - не го отваряйте - това ще е вашето доказателство пред Инспекцията по труда, че сте опитали, но няма на кого да го връчите .
  2. След това може да отидете в Инспекцията по труда по местоживеенето ви с върнатото писмо/обратна разписка/ и заявление, че желаете служебно да ви бъде прекратен договора.
  3. Инспекцията по труда ще започне двумесечна процедура с НОИ и с НАП за:
  1. Изясняване действителността за адреса и местонахождението на фирмата и управителя.
  2. Дали фирмата развива дейност или не.

  Ако фирмата развива дейност ще ви насочат къде и към кого да си подадете заявлението за прекратяване.
  Ако фирмата не развива дейност и не открият физически представител или някакъв реален адрес на работодателя би следвало да ви прекратят служебно.

  За най-точна информация за започване на подобна процедура може да получите от Инспекцията по труда!

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Ако инспекцията по труда прекрати договора ви, то те ще ви попълнят и трудовата книжка.

  Поздрави!
 • Повече подробности може да намерите и в

  НАРЕДБА № РД-07-8 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ЧЛ. 327, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА на Министерството на труда и социалната политика е обнародвана в ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.

  Поздрави!
 • Здравейте!
  Благодаря Ви много за точния и пълен отговор на въпросите ми.
  От Инспекцията по труда правиха проверка на 07.11.2013г., при което установиха, че:
  - Фирмата не извършва производствена дейност.
  - От 17.10.2013 г. собственик и управител на фирмата е( въпросния ром) Г.Н.
  - На адреса на управление на фирмата не познават Г.Н., управител на " Мину" ЕООД.
  -Фирмата към момента на проверката 07.11.2013г. има само един не прекратен договор - моя
  Още тогава зададох въпроса как да прекратя договора си, но отговора който получих от извършилия проверката инспектор и директора на Инспекцията по труда беше : " Не знам"
  Надявам се по описания от Вас ред да успея да прекратя договора си.
  Поздрави!
 • Здравейте.
  Полученият отговор "Не знам" препращате на адрес - Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - гр.София, бул.Княз Дондуков № 3.......до Изпълнителния Директор..... Не се получават заплати от 1200 лв.за отговор "не знам". На Ваше място няма да ми мигне окото да го направя ! А на Вас ? Ако Ви вълнуват имена, длъжности и телефони - питайте !

  kazimirc4
 • Здравейте!
  Благодаря Ви за съвета.Писала съм и до "Главна инспекция по труда"-гр. София и вече има изгледи, че този договор ще бъде прекратен по чл.327, ал.2 от КТ.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->