Катя Стоянова Катя Стоянова Потребител

Авансов корпоративен данъкВ ГДД за 2012 г.беше прогнозирана печалба 60 хил, за тримесечни авансови вноски и за първите две тримесечия бяха внесени 2х1500 лв.без да подавам никакви други декларации за всяко тримесечие.Но внесените суми нямаше с какво да се "вържат" в НАП при това положение.За третото тримесечие подадох коригираща декларация по чл 88 в посока увеличение като в т,2 от декларацията посочих :

т,2.2 след промяна I тр.-1500,II тр.-1500 и III тр.9450.Сумата от 9450 лв е преведена срок.Сумите от 2х1500 стоят като надвнесени по общата сметка /111111/и от тях в последствие се приспадат задължения за ДОО,ддс и т.н.По предварителни сметки данък печалбата за годината ще бъде 14900.00лв.Всъщност въпроса ми е ще има ли лихви върху разликата /5450/.Много подробно и сложно обясних случая,но се притеснявам и предварително благодаря за компетентния Ви отговор!


Отговори

 • Здравейте,

  В случай че сте посочили коректно и в правилните клетки размера на прогнозната печалба за 2013 г. в декларацията, която сте подали през 2012 г., няма причина направените авансови вноски да не се обвържат със задължението, освен ако данните в платежните документи са били некоректни. Не е необходимо да се подават допълнителни декларации за тази цел.
  Препоръчвам Ви да отидете на място в компетентната Териториална дирекция на НАП и да представите платежните документи, за да бъдат коректно отразени плащанията, тъй като очевидно е станала техническа грешка.

  С декларацията по чл. 88 от ЗКПО единствено се правят изменения в сумите на дължимите авансови вноски, които влизат в сила след датата на подаването й.
  Лихви се дължат, когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 89, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->