Доротея Георгиева Доротея Георгиева Потребител

Увеличение на възнаграждение по време на отпускУвеличава ли се основната заплата на работник, който е в отпуск по болест повече от три месеца, и кога става това? При връщане на работа или със задна дата?Отговори

 • Здравейте.
  Основната РЗ е база за формиране на брутното трудово възнаграждение. То е в основата на изчисляване размера на обезщетението за временна нетрудоспособност.Логично е след излекуването на лицето и завръщането на работа, да се преразгледа и основната му РЗ, не преди това.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми. Размерите и/или механизмите за формиране на основната работна заплата се договарят в колективен трудов договор и/или от страните по индивидуалното трудово правоотношение и се включват във вътрешните правила за работната заплата на предприятието. Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

  В случай, че основната ви заплата се промени по време на ползване на отпуска за временна неработоспособност, то това не би породило никакви последици за вас. Освен ако промяната не е от месеца, в който е настъпила неработоспособността, тъй като осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. За останалите работни дни от неработоспособността получавате обезщетение от НОИ изчислено в размер 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

  Така при всички останали случаи ефекта от увеличената ви основна заплата ще осетите едва когато се завърнете на работното си място и започнете отново да заработвате трудовото си възнаграждение.

  Поздрави,
  Николай Иванов

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->