Потребител

Съдружник и управител в ООД - основна дейност и самоосигуряванеМоже ли съдружник и управител в ООД да управлява по ТД в собственото си дружество и по силата на същият ТД да извършва и основната дейност, без да се налага самоосигуряване. Би ли могло и как да се оформи това, тъй като в описанието на длъжностите в класификатора на професиите не личи ясно дали може да извършва и основната дейност, или само дейности по администрирането и управлението. Конкретно интересът ми е към:

Единична група 1330 - Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

Код на длъжността: 1330-6005

Код НКП 96: 1236

Наименование на длъжността: Ръководител, информационно обслужване"


Отговори

  • Здравейте, съдружник и управител в ООД може да извършва управленските си функции в собственото си дружество на база Договор за управление и контрол, което е съвсем различно да извършва основната дейност на дружеството. Не може управител/собственик на едно дружество да го управлява по силата на Трудов договор, а колкото до възможността той да извършва трудова дейност по основната дейност на дружеството, може да има сключен трудов договор, ако има и друг съдружник, който да е работодател за целите на този конкретен договор. Но няма как с един трудов договор да е управляващ и да извършва трудова дейност в предприятието.
    Относно осигуряването, ако управителя/съдружник по трудовите си правоотношения не е достигнал максималния праг за осигуряване, то е длъжен да се осигурява и като управител. Ако управителя получава възнаграждение за тази си дейност, то той ще се трябва да внася осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния праг за дейността и съответната група. В случай, че управителят не получава възнаграждение по ДУК и не е достигнал максималния осигурителен доход за периода, то той трябва да се самоосигурява.

    Оставам на разположение за въпроси и коментари,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->