мая лукова мая лукова потребител

Прогнозна печалба за 2013ДЕКЛАРИРАЛА СЪМ ПРОГНОЗНА ПЕЧАЛБА ЗА 2013 Г. - 350 000

ПЕЧАЛБАТА КЪМ МОМЕНТА МИ Е - 250 000, НЕ СЪМ ПОДАЛА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 88 И ИМАМ АВАНСОВИ ВНОСКИ В РАЗМЕР НА - 9 000 ЛВ.

КАКВИ ЩЕ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА - ЩЕ ИМА ЛИ ЛИХВИ?!?БЛАГОДАРЯ ВИ!Отговори

 • Здравейте,

  Във въпроса си не сте посочили, но приемам, че задължението е било за тримесечни авансови вноски. При данъчна печалба от 250 000 лв. дължимите авансови вноски са 75% от 25 000 лв. или 18 750 лв. Ако общата сума на направените вноски е 9 000 лв. то дължимата лихва ще се изчисли върху разликата между 9 000*1.2, тоест 10 800 лв. и реално дължимите 18 750 лв. Тоест ще дължите лихва върху 7 950 лв.

  Сумата, върху която се дължи лихва, се определя по следните формули:
  1. за месечните авансови вноски:
  А = Б - (В + 0,2 x В), където:
  А е сумата, върху която се дължи лихва;
  Б е дължимият годишен корпоративен данък;
  В е общият размер на определените месечни авансови вноски за годината;
  2. за тримесечните авансови вноски:
  А = 0,75 x Б - (В + 0,2 x В), където:
  А е сумата, върху която се дължи лихва;
  Б е дължимият годишен корпоративен данък;
  В е общият размер на определените тримесечни авансови вноски за годината.

  Лихвата се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година.


  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря Ви, много!
 • ЗДРАВЕЙТЕ,

  С риска да стана досадна, но съм малко притеснена......
  По формулата - А = Б - (В + 0,2 x В)
  ПРИ ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА 2013 ГОД - 167895,39
  и при прогнозирана ДП - 350 000 и тримесечни вноски - 8 500 лв.
  до колкото разбирам е следното:

  16789,54 - (8500 + 0.2 * 25500) = 3189.54
  Като сумата от 3189,54 лв. е тази в/у която дължиме лихва!?!
  Т.е. колко ще е лихвата, която трубва да плати нашата фирма?!?
  Изискуема, без направена ревизия....

  БЛАГОДАРЯ ВИ, МНОГО!
 • Не...не е така, объркала съм се!
  Моля Ви, да ми помогнете.....
 • За тримесечни авансови вноски:
  0,75 х р. 11 или 0,75 х р.14 или 0,75 х р.16 – (р. 21.2 + 0,2 х р. 21.2) или
  0,75 х р. 11 или 0,75 х р.14 или 0,75 х р.16 – (р. 21.3 + 0,2 х р. 21.3)
  Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.
  - така е написано в Декл.
  т.е.:
  = 0,75 * 16789,54 - ( 25500 + 0.2 * 25500)
  -47388.79
  Възможно ли е това да е решението и да запиша на ред. 2220 в Декл. - 0
 • Сумата в/у , която дължиме лихви е 3634,61 лв.
  0,75 * 16789,54 = 12 592,16 лв. - 8957,55 лв. = 3634,61лв.
  Май това е отговора?!?
  Но колко ще е лихвата, която ще трубва да платим....

  Благодаря Ви и се извинявам!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->