Валентин Белов Валентин Белов Потребител

Колективен трудов договорСпоред моите разчети, съм придобил право на пенсиониране при условията на §4 от преходните и заключителни разпоредби на КСО. В Колективният трудов договор на предприятието има следния текст:Чл.40(1) Работодателят се задължава да уведомява писмено работещ при условията на I и II категория труд Работник или Служител за придобито от него право да се пенсионира при условията на §4 от преходните и заключителни разпоредби на КСО.

(2) Работник или Служител, в рамките на два месеца от получаването на известието по ал.1, подал заявление, че желае да прекрати трудовия си договор, има право на допълнително обезщетение към обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ, както следва:................................

Въпросът ми е следния: Желая да се пенсионирам, но Работодателят не ме уведомява писмено, тъй като не е указан в какъв срок трябва да ме уведоми. Ако сам подам молба за пенсиониране, без това уведомление, Работодателят трябва ли да ми изплати допълнителното обезщетение съгласно ал.2 на чл.40 от КТД в допълнение към това по чл.222, ал.3 от КТ


Отговори

 • Здравейте. Прадлагам Ви следното:
  1. За ситуацията информирате писмено председателят на синдикалната си организация.
  2.Той пък уведомява работодателя по случая и го приканва да спази договореностите в КТД.
  3 Така можете да се спазят договореностите, които Ви благоприятстват и да се изпълни описаната по-горе процедура и т.н.

  kazimirc4
 • Съгласен съм с мнението на колегата - първо уведомете работодателя си.
  Ако все пак имате разногласия с него и не срещате съдействие при изготвянето на необходимите ви документи, можете да се обърнете към синдикат и юрист, който да ви помогне.
  Екипът на Крестън БулМар също може да ви съдейства и подкрепи.
  Поздрави.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->