Валентин Белов Валентин Белов Потребител

Прекратяване на Трудов договорИмам безсрочен трудов договор и навършени години и стаж за пенсиониране при условията на §4 от преходните и заключителни разпоредби на КСО. Поради закриване на моята длъжност /поради преструктуриране на предприятието/, ще ми бъде предложен нов трудов договор или Анекс към стария. Въпросът ми е: Ако не съм съгласен с предложения ми нов трудов договор или Анекс към стария и не го подпиша, мога ли същият ден да подам молба за пенсиониране, без да рискувам Работодателят да прекрати едностранно съществуващия в момента трудов договор /на основание че не подписвам предложения ми нов/ и остави без последствие молбата ми за пенсиониране


Отговори

 • Здравейте.
  Можете да поискате прекратяване на ТД , стига да сте навържили необходимите години стаж и възраст. Препоръчвам Ви да проверите това още веднъж /специалисти, НОИ/, за да не се окажете неприятно изненадан. Не Ви казвам нищо ново, но е необходимо. Впрочем, ако работодателят прекрати едностранно ТД на основание чл.328 от КТ Чл. 222. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

  kazimirc4
 • Здравейте!

  За да сте наистина сигурен дали отговаряте на необходимите критерии - възраст и стаж, наистина е най-добре да се допитате до специалист от НОИ.
  В случай, че имате навършена възраст и натрупан трудов стаж за пенсиониране, може да пшодадете молба за прекратяване на трудовото Ви правоотношение поради достигнати стажи възраст за пенсиониране.
  Както колегата е описал, съгласно чл.222 ал.3 - При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->