Диана Иванова Диана Иванова Потребител

ПредизвестиеНазначена съм чл.67 ал.1 т.1 като главен счетоводител. На същата длъжност има назначен също главен счетоводител чл.67 ал.1 т.1 който е в пенсионна възраст -65 год. до 07.04.2014 год. е в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст /на дъщеря си/. и на 07.04.2014 год. ще се връща отново на работа, тъй като работодателят е неграмотен и не знае какво да направи и на кого да отправи предизвестие.

Тъй като има предпочитание към счетоводителката, която е в пенсионна възраст, какво мога да направя аз, ако ми бъде връчено предизвестие? До кога с тези неграмотни работодатели?Отговори

 • Здравейте.
  Според мен трябва да :
  1.Изчакате връчването на предизвестието за прекратяване на ТД.
  2.По възможност да се ориентирате на какво основание може да бъде прекратен той !
  3.Да се подготвите за атакуване в съда на заповедта като за основа използвате неизвършване/или неправилно извършване/ на подбор между две лица на еднаква длъжност. Дали ще имате предимства тук ? Трябва да направите собствена преценка на това.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Преди няколко години отпадна от Кодекса на труда основанието за прекратяване от страна на работодателя с предизвестие на договора на служител, навършил пенсионна възраст. Поради това процедурата за работодателя ще бъде еднакво сложна, независимо дали реши да прекрати правоотношенията си с Вас или с колегата Ви.

  Основанията за прекратяване на трудов договор от страна на работодателя с предизвестие в действащия към момента Кодекс са:

  - закриване на предприятието;
  - закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  - намаляване на обема на работата;
  - спиране на работа за повече от 15 работни дни;
  - липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
  - когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
  - отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
  - когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
  - навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;
  - когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  - промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
  - обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

  За да защитите правата си при евентуално неправомерно уволнение, Ви съветвам да се обърнете към Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Здравейте.
  Не може на една длъжност да бъдат назначени двама по чл. 67. И аз съм на същото мнение - обърнете към Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск. Работодателят наистина е неграмотен.
  Поздрави.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->