ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ГЕРГАНА ГАНЧЕВА Потребител

Попълване на Приложение 4 към ГДДПриложение 4 към ГДД код 7- не ми е ясно какво трябва да се пише там. Сбора от 1 до 6 ли ? Получената сума след това?Отговори

  • Здравейте!
    С код 7 следва да се посочат сумите, с които следва да се увеличи счетоводния финансов резултат, при определяне на данъчния финансов резултат, в случаите, когато сделките със свързани лица не са при пазарни условия и водят до преобразуване на финансовия резултат съгласно ЗКПО.
    За справка Указание №3/10.03.2014 на НАП
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->