Diyana Chankova Diyana Chankova Потребител

Срочен трудов договорСпоред чл. 68, ал. 4 КТ: По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Това означава ли, че с работник, който е бил на два последователни Срочни ТД /за 6 м. и после за 1 г./ на една длъжност, може да се сключи още един срочен, ако се смени длъжността?Отговори

 • Здравейте,

  При смяна на длъжността се предполага и извършването на работа или дейност различна от предходната длъжност. Възможно е да се сключи срочен трудов договор на нова длъжност, но трябва да са изпълнени съответните изисквания, съгласно изричната разпоредба на чл. 68, ал. 4 от КТ, иначе трудовият договор, сключен в нарушение на ал. 2 и 3, се смята за сключен за неопределено време.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Може ли в допълнително спразумение да се оформи промяната в длъжността и съответно, че договора се сключва за още една година /това ще е трети пореден Срочен ТД с това лице/ и то с 6 м. срок на изпитване в полза на работодателя? Или всичко това трябва да се оформи в нов срочен трудов договор? Благодаря предварително за отговора.
 • Здравейте,

  С допълнителното споразумение можете да удължите срока на договора (максималния срок на срочните договори е до три години), също така да смените и длъжността и да включите, че за новата длъжност ще бъде в изпитателен срок до 6 месеца.

  Поздрави
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->