Петя Антонова Антонова Петя Антонова Антонова специалист химик

Обещетение при пенсиониранеПредстой ми пенсиониране през октомври 2014 г., когато ще имам навършени 61 години възраст и 34 години осигурителен стаж. Останалите 8 месеца смятам да ги закупя, което ми разрешава законодателството. При последния работодател имам 3 години трудов стаж.

Имам ли право да се възползвам от правото си на обещетение по чл.222 ал. 3 от КТ?Отговори

  • Здравейте,

    В закона точно е указано в чл.222 ал.3, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. След като на вас не ви достигат месеци осигурителен стаж, съответно вие не отговаряте на условията.
    Работодателят може да направи допитване до НОИ дали имате достигнат стаж ако да може да представи и копия от ваши документи за изчисляване на осигурителния ви стаж. НОИ ще изпрати обратния си отговор си в законовия срок.

    Адриана Ноева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->