potrebitel potrebitel333 potrebitel potrebitel333 Потребител

Глоби за неподадена данъчна декларация на неработещо ООДЗдравейте,

При неподадена данъчна декларация на ООД, което не е извършвало дейност през последните 3-4 години и не са подавани данъчни декларации, какви са санкциите и на кого се налагат - на Юридическото лице или на управителя?

Благодаря ви предварително и хубав ден желая!Отговори

 • Здравей!

  Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
 • Здравейте,

  На вашия въпрос за санкциите в зависимост от нарушенията са:

  Съгласно чл. 261, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т. 44 от ДР на ЗКПО) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл.261, ал.2 от ЗКПО).

  На основание чл.262 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лв.

  Според разпоредбата на чл.263 от ЗКПО данъчно задължено лице, което отчете стопанска операция в нарушение на счетоводната си политика и това води до неправилно определяне на счетоводния му финансов резултат, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв. за всяко нарушение. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лв. за всяко нарушение.

  Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 92, ал. 3 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв. (чл.276 от ЗКПО).

  /От сайта на НАП за видовете санкции/

  Поздрави!
  Адриана Ноева

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->