" ЧАЙКА " ООД " ЧАЙКА " ООД

Приложение № 4 от Годишна декларация по чл. 92 за 2013г.Управител на фирма ЕООД захранва касата с 2 500 лв. Трябва ли да се попълни Приложение №4 от Годишната декларация по чл. 92?Отговори

  • Здравейте,

    Доколкото това захранване на касата е свързано със покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, това се свързва с допълнителни парични вноски, то следва да се посочат в Приложение 4 от ГДД по чл.92 .
    Те спадат към другите сделки/взаимоотношения, които трябва да се посочат в Код 6, защото те не могат да се определят като заем ( Код 4) доколкото става въпрос за възникване на задължение на физически лице или юридическо лице в качеството му на съдружник/ управител.

    Поздрави,
    Рада Колева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->