нина Бачева нина Бачева Потребител

Финансов одит на ЕТ за 2013 гЗадължително ли е финансовият одит на ЕТ за 2013 г при налични ДМА към 31,12,2013 г 1,425 000 лв (70% финансирани от Разплащателна агенция на Министерството на земеделието), приход от произведена пр-я 20 000 лв средно списъчен състав 1 работник.Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 38 от Закона за счетоводството са посочени предприятията, които подлежат на задължителен финансов одит.
  Тъй като Вашето предприятие е в групата на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност (при условие, че показателите които сте посочили по-горе са били идентични и за предходната година) не е задължително да бъде одитирано от независим одитор.

  Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството:

  Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност" са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:
  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 50 души.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->