plamena edisi plamena edisi Потребител

Изчисляване на авансовите вноскиМного бих се радвала да ми помогнете.

Фирма има следните финансови резултати:
2011-данъчна печ. 70 000
2012-данъчна печ. 80 000
Нетни приходи от продажба 3 100 000
2013- прогнозна печалба: 60 000

Да се изчислят авансовите вноски и периода за внасяне за 2013г.

Моля ви помогнете ми :)Отговори

 • Здравейте,

  Моля да уточните дали имате предвид 2013 г. или 2014 г.
  За 2013 г. авансовите вноски трябва да са внесени, месечно, през 2013 г. (ако предположим, че и 2012 сте имали нетни приходи от продажба надвишаващи 3000 000 лв).

  Вашата фирма попада в разпоредбите на чл. 84 от ЗКПО, който гласи, че: месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.

  Месечните авансови вноски се определят по следната формула:
  АВ (авансова месечна вноска) = ПДП/ 12*ДС
  където:
  ПДП е прогнозната данъчна печалба за текущата година;
  ДС е данъчната ставка на корпоративния данък;

  Вашата авансова месечна вноска за 2013 е = 60 000/12 Х 10% = 500 лв.

  За 2014 г. авансовите вноски се изчисляват по същата формула, но прогнозната данъчна печалба трябва да е за 2014 г., като тя вече трябва да е декларирана в ГДД за предходната 2013 г.

  За сроковете за внасяне на авансови вноски вижте: Чл. 90. От ЗКПО
  (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
  1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година;
  2. за месеците от април до декември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Много Ви благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->