Радостина Асенова Радостина Асенова Потребител

Права на трудоустроен работникЗдравейте,

Аз съм работник във фирма за производство на ел табла. От месец декември съм с решение от ТЕЛК комисия, която ме е трудоустроила с 21 процента и без натоварване на горни крайници, след операция на двете ръце. От януари месец аз съм отново на работа и фирмата трябваше да ме премести в друго звено на по-лек режим на работа спрямо решението. От тогава обаче аз продължавам да изпълнявам същата длъжност, както преди операцията.

Фирмата работодател в нарушение ли е, защото нейният отговор е, че процентът на инвалидност не е висок?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл.317 ал.3 и ал.4 от КТ работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му и при неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение.
  За да попадате в този случай вие трябва да имате документ, в който да е упоменато, че поради състоянието, в което се намирате се нуждаете от трудоустрояване, като например преместване на друга длъжност или оставане на същата длъжност, но при облекчени условия на труд. Ако имате такъв документ и сте го представили на своя работодател, той е в нарушение.
  Съгласно чл. 317 ал.2 от КТ предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа.
  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Здравейте.
  Моля да посочите какво е записано в решението на ТЕЛК - дословно.

  kazimirc4
 • Общо се определя 21% ТНР, СИ-за 1 година
  ППУТ-системно натоварване на ГК, вредни вибровъздействия
  Да се трудоустрои на дейност несвързана с натоварване на ГК и облекчен режим, съобразен с посочените ППУТ.
 • Здравейте.
  Да, към момента фирмата Ви е в нарушение. Въпросът е как да се изпълнят изискванията на ТЕЛК - преместване на по-лека работа.Има ли по Ваше убеждение такава реално и къде, водени ли са разговори с работодателя за преместването Ви и подробности !Ще посмеете ли да уведомите Инспекцията по труда или ТЕЛК? Решението е преди всичко Ваше!

  kazimirc4
 • Много благодаря:)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->