Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Софтуер за онлайн залозиЗдравейте!

Българско дружество възнамерява да наеме няколко компютърни специалисти, които да създадат и разработят софтуери за онлайн залози, след което ще продаде гореспоменатите софтуери в трета страна. Продажбата на софтуерите ще се осъществи онлайн.

Необходим ли е лиценз за хазартна дейност според вас?
Къде е мястото на изпълнение на сделката?

Благодаря предварително за отделеното време!Отговори

 • Здравейте г-жо Живкова,
  според мен разработването на софтуер за извършване на хазартна дейност не изисква придобиването на лиценз от фирмата разработчик. Лицензът е необходим на лицето, което ще извършва хазартна дейност, а не на всички негови доставчици, какъвто ще е и фирмата, разработчик на софтуера.
  Колкото до определяне на мястото на доставката е необходима информация за това, регистрирано ли е лицето по ДДС в своята страна, както и дали е от ЕС или извън ЕС.

  Оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Здравейте отново!
  Благодаря за съдействието!
  Софтуерите ще бъдат продавани в Коста Рика и други трети страни. Моля да ми помогнете с мястото на изпълнение на доставката.
 • Здравейте,
  ето и вариантите за място на изпълнение на доставката и ДДС третирането на продажбата на този софтуер в страни извън ЕС.
  За коректното определяне на мястото на доставка трябва да се определи дали контрагентите са данъчно задължени или данъчно незадължени лица:
  - Когато получателят на услугите е данъчно задължено лице, установено извън ЕС, приложение ще намери разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. В този случай, не е налице задължението да начислява данък и да подава VIES – декларация.
  - Когато получателят на услугите е данъчно незадължено лице, установено извън ЕС, мястото на изпълнение ще се определи съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 2, б. "а" от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия – получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава извън Европейския съюз и предмет на доставките са рекламни услуги. За оказаните услуги доставчикът не начислява ДДС на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
  За да се определят лицата като задължени или незадължени са необходими следните документи:
  -Документите, необходими за удостоверяване статута на получателя като данъчно задължено или данъчно незадължено лице са определени в чл. 18, т. 3, б. "а" и б. "б" от Регламент № 282/2011. Съгласно тази разпоредба, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен извън Общността, има статут на данъчно задължено лице, ако са изпълнени следните условия:
  а) доставчикът получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота – правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на Общността;
  б) когато получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчно задължени лица или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчно задължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Благодаря много за изчерпателния отговор, много ми помогнахте:)
  Усмихнат ден:)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->