valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Осигуряване на собственикСобственик на фирма ЕООД се самоосигурява съгласно чл.4 ал.3 т.2 КСО. Ежемесечно начислявам задължението за самоосигуряване и плащането на осигуровките от собственика в счетоводството на фирмата. Поради финансови затруднения от началото на тази година собственикът не си плаща осигуровките. Аз продължавам да ги начислявам като задължение, което стои като салдо в счетоводството на фирмата. Това правилно ли е при положение, че става дума за осигуровки, за които задължено лице е собственикът като самоосигуряващо се лице, а не фирмата. Какво се случва при плащането на осигуровките за самоосигуряващото се лице с лихвите за просрочие. Лихвите трябва ли да се начислят като разход за фирмата, който няма да бъде признат за данъчни цели. Ако осигуровките не се платят в продължение на пет години, трябва ли резултатът да се преобразува в увеличение, тъй като в счетоводство ще стои неплатено задължение, свързано със самоосигуряването на собственика на фирмата.


Отговори

  • Здравейте.

    Осигуровките на самоосигуряващите се лица се плащат през Булстат на фирма по ЕГН на лицето. Те не са разход на фирмата и не бива да се начисляват като задължение в счетоводството на фирмата. Трябва да се използват разчетни сметки със собственика и той да възстановява платени осигуровки през фирмата. Смятам че до тук и вие сте стигнали с разсъжденията си. Не трябва да преобразувате със задължение, което не е на фирмата. Лихвите са си изцяло за сметка на лицето и нямат отношение към фирмата.

    Поздрави.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->