sevda Serbezova sevda Serbezova mashinen operator

Изчисляване на отпускKaк ще ми се изчисли платен отпуск от 16.04.-07.05., като предния месец бях в болнични? Трудовият договор ми е за 505лв.

Моля за Вашият отговор!
Благодарим Ви предварително!Отговори

 • Здравейте. Техниката на изчисляване на възнаграждение за платен отпуск е описано в КТ:
  Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

  kazimirc4
 • Здравейте.

  Колегата доста изчерпателно ви е отговорил. Използвайте указанията на Кодекса на труда и можете да изчислите сумата на платения отпуск.

  Поздрави.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->