radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

Разход за служебна колаЗдравейте!

Фирма купува автомобил за служебни цели. В продължение на месеци обаче нито са носени фактури за гориво нито са се водили пътни листи. Дали има проблем по този начин със зачитането на разхода за амортизации на този автомобил който е вървял до момента или проблема е само ако съм имал фактури за разход, а не съм водил пътни листи? Може ли при една евентуална проверка някои да не ми зачете разхода за амортизация на този автомобил?Отговори

 • Здравейте,

  За да бъдат признати за данъчни цели разходите за амортизация на автомобила, на първо място е необходимо този автомобил да е включен в данъчния амортизационен план, където да фигурират всички приложими за актива реквизити от изброените в закона, а именно:
  - наименование;
  - месец на въвеждане в експлоатация;
  - данъчната амортизируема стойност;
  - начислена данъчна амортизация;
  - данъчна стойност;
  - годишна данъчна амортизационна норма;
  - годишна данъчна амортизация;
  - месец на извършване на промени в стойностите на актива и обстоятелствата, налагащи промените;
  - месец на преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни амортизации и обстоятелствата, които го налагат;
  - месец на отписване на актива за счетоводни цели и обстоятелствата, които го налагат;
  - месец на отписване на актива от данъчния амортизационен план.

  Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който активът е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована. Тоест е необходимо да се състави протокол или друг документ от ръководството на дружеството за датата на начало на експлоатация.

  Липсата на пътни листа е по-скоро основание да не бъдат признати разходите за поддръжка и експлоатация на автомобила, поради което Ви съветвам да бъде започнато съставянето на такива, за да бъде правилно отразяван финансовият резултат на дружеството.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 52, ал. 3 и чл. 58, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->