Николай Иванов Николай Иванов Kreston BulMar съдружник счетоводно обслужване

Професия счетоводител – дейност по занятие, звание или призвание

Публикувано на: 16.04.2014Kакво е Професия?

 • Тълковен Речник - Основна трудова дейност при човека, за която се подготвя, квалифицира и с която се прехранва.
  Тук очевидно акцента е в изкарването на прехраната. Щом една работа е в състояние да задоволи личните ни потребности, то неминуемо това ще е нашата професия. И нашето отношение към нея не може да е друго освен професионално!
 • Закон за професионалното образование и обучение - "Професия" е вид трудова дейност, за която се организира професионално образование и професионално обучение.
  Тук вече нивото се повдига и за извършването на определена трудовата дейност се изисква и конкретното професионално образование. Или така наречения ценз, без който не се разрешава упражняването на дадена професия.
 • Национална класификация на професиите и длъжностите - Професия - съвкупност от сходни знания и умения, придобити в резултат на обучение или трудов опит и определящи способността за реализация в определен вид трудова дейност.
  Това е и най-пълното определение за професията, чиято цел е да обхване всички разновидности на трудовата заетост. Тя е предназначена да осигури единство при определянето, групирането и диференцирането на длъжностите и при подхода за тяхното използване при  управление на труда и трудовите отношения.

Каква част от живота си прекарваме в трудова заетост?

Неминуемо трудещия се човек, този който постоянно мисли за работата си, ще прекарва и по-голямата част от времето си с това което обича най-много – своята работа и професия! При избора на професия, важи правилото като при избора на книги или приятели – човек си ги избира сам! За де изберем подходящата за нас професия още от най-ранна възраст е необходима стратегия и подход, с които едва ли някой разполага на този етап от житейския си път. Затова и в по-голяма част от случаите това не минава без намесата на родителите, но не винаги желанията на двете поколения се препокриват. Така и в крайна сметка надделяват нашите виждания и разбирания за това от което имаме нужда и чувстваме като най-близко до себе си. А именно избора на професията, избора на областа, в която да се трудим и в която да прекараме по-голямата част от активното време през денонощието. Това е пътят, по-който всеки сам поема и по който няма много кръстовища и почти е невъзможно да се направи обратен завой!

Какви качества са необходими на един счетоводител?

Счетоводството може да бъде изключително сложна и неразбираема материя за някои хора, а за други да бъде лесна и интуитивна работа. Факторите, определящи доколко за един човек ще бъде лесно да води счетоводство, включват личните заложби, интересите, нивото на образованието, сферата на досегашната работа, и много други.

Обучението в университета е само малка част от една широко мащабна основа, която е нужна за да станеш счетоводител. За да станеш добър в тази професия преди всичко е нужно да имаш аналитично мислене и да обичаш цифрите. Аналитичното мислене е  онази подробност, която разграничава счетоводителите от заобикалящия ги свят. Ако за нормалните хора дребните детайли не означават абсолютно нищо, то за счетоводителя те са всичко, от което се нуждае. А любовта към цифрите и математиката е онзи частичка, която свързва счетоводителя с останалия свят и другите професии. Въобще езикът на числата е онзи универсален език, който свързва всички по света.

Професията на счетоводителя е много отговорна, изключително ценена и уважавана по света. Съпроводена със стресови и доста натоварващи моменти и ако не се упражнява с огромно желание, не е възможно професионално израстване и реализация.

Палитра от необходимите ни качества би могла да се опише па следния начин:

 • мотивираност - мотивацията или мерака е най-важното качество за всяка една работа – без да имаш мерак за една работа, ако ще и улицата да метеш, по добра изобщо не я захващай!
 • организираност - организацията е онази малка частичка без която успехът не ще ни споходи – ако не планираш деня си още от сутринта под душа, по добра изобщо не тръгвай за работа!
 • професионален морал - професионалния морал и етика ни правят професионалисти – без да уважаваме труда и професията си, както и труда на колегите си, не ще получим уважение от никого!
 • работа в екип - безспорно важно качество – сам човек знаете за къде е … за никъде!
 • логическо и творческо мислене; - логическото и творческо мислене се придобива и развива – препоръчвам на всеки поне един клас в Механо-Техникум – аз лично имам един 9-ти клас!
 • дисциплинираност - дисциплината и постоянството са от съществено значение за успеха на един счетоводител – за пример мога да посоча: веднъж договорени и утвърдени методики и правила за комуникация и размяна на документи с един клиент по никакъв повод не трябва да се пренебрегват или прескачат от страна на счетоводителя – няма да остане незабелязано!
 • самоконтрол - самоконтрола е най-сигурния контрол – ако човек сам не се пази от грешките си и ако не се учи от грешките на другите едва ли ще има сила, която да му помогне!  
 • критичност - съмнявай се във всички, не се доверявай безрезервно и не приемай наготово дори и справките на най-сигурния софтуер!
 • прецизност - прецизността е в детайлите – тук е и силата на счетоводителя, владеейки информацията до най-малкия детайл, той на практика владее и съвършенството!
 • концентрация - концентрацията неминуемо е качество, без което не може да са упражнява работата на счетоводителя – недопустимо е човек, който се занимава със счетоводство да задава въпроси от рода на: Какъв ден сме днес? Колко е часа? и тем подобни!
 • емоционално равновесие – емоционалното равновесие е деликатна черта за всеки един характер, като всеки сам намира начини, по които да го постига – едни пият ракия, други само вино, трети не пият кафе и т.н.!          

Кой извършва дейност по занятие?

В правната уредба липсва легална дефиниция на понятието “дейност по занятие”. В обичайния ход на тълкуване на стопанските операции се предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход. Това намерение е видно, ако лицето системно, с цел придобиване на доход, извършва определени дейности в свой частен интерес. Системността може да се проявява както чрез системно (регулярно) получаване на доход, така и чрез продължителност и/или многократност на действията/дейностите.

Национална класификация на професиите и длъжностите - Занятие - трудова дейност на дадено лице, която му осигурява работна заплата или друг доход.

Това определение от НКПД очевидно ни връща и към първичното определение за думата професия изхождайки от първичните човешки нужди за препитание. И по-скоро ни препраща към упражняването на занаят, било то под формата на самостоятелно заето или като наето лице. И в двата случая придобиването на занят е свързано с полягането на много усилия и труд, но в крайна сметка печалившия е само един «Майстора на занаята». 

В такава занаятчийска дейност може да си превърне и придобитата от вас професия счетоводител, в случай че загубите първоначалната искра и ходенето на работа се превърне в начин на препитание. Без въодушевление и без да ви вълнува това което вършете няма как да се откъснете от скучното ежедневие на счетоводната професия и да достигнете по-високите нива на професионалното самоусъвършенстване. Шестата и седмата година от упражняването на ново начинание се считат за най-критични по отношение на мотивацията и се приемат за „точката на пречупване”, която ако преминеш връщане назад няма!

Професионалният счетоводител не е просто човек, който взема фактурите и банковите документи, после да ги обработва в компютъра и накрая да  ги „налива” в т.н. „темплейти”. Той трябва да изживява нещата свързани с протичането на стопанските операции (вкл. фактурите за представителните разходи) да придобие пълна представа за бизнеса на своите клиенти, защото само така ще бъде оптимално близо  в отношенията си с клиента.

Как да разбираме понятието Звание?

Званието е това което ни се отрежда по заслуги и придобиваме в замяна на труда и усилията, които полагаме в дадена област.

Званието може и да се приеме като синоним на думата професия, или по-скоро като наименование на професия, длъжност, чин в служебната йерархия. В дипломата на счетоводителя е посочено и неговото научно звание, което съгласно Закона за висшето образувание, му е отредено от висшето учебно заведение, което е завършил, съответно бакалавър или магистър. А ако лицата придобили образоването необходимо за упражняване на счетоводната професия, продължат и след дипломирането си да се обучават и да се занимават с научна дейност могат да достигнат и до най-престижните звания доктор и професор на икономическите науки.

В по-тесен смисъл звание ни отрежда и специализирания Закон за счетоводството, според който след натрупване на определен период трудов стаж, пред лицето упражняващо професията на счетоводител се открива и възможността самостоятелно да съставя и подписва годишните финансови отчети на своите клиенти.

По високо звание може да ни отреди и самото предприятие, в което упражняваме дейността си достигайки до Старши счетоводител или Главен счетоводител. А защо не и от професионалната гилдия в лицето на Института на дипломираните експерт-счетоводител до новото на Дипломиран експерт-счетоводител, каквато е и заветната цел на повечето счетоводители. 

Какво се крие зад думата Призвание?

Призванието е това, за което всеки един от нас се е появил на този свят, на тази сцена. Това е силата, която те кара да ставаш по тъмно и да не спираш да се самодоказваш, както пред себе си, така и сред заобикалящите те. Това е тежестта, която те кара да си тежиш на мястото и да изживяваш удоволствието от всеки отминал ден.

Занаята на счетоводителя и неговото звание не са ни достатъчни, за да обхванем всички категории от сферата на емоционалното и духовното благосъстояние на човешкия дух. Необходима ни е още една частичка, за да затворим кръга на целите и постиженията, които поставяме пред себе си, за да открием пълния смисъл на професията счетоводител. И това е призванието да си счетоводител. Всеки има своето призвание в живота и едва ли има по-богат човек от този, който открие и превърне хобито си в професия. Не случайно хората казват „учи това, което обичаш да правиш, за да не ти се наложи после да работиш нито ден”.

Според едно схващане човек избира какъв да стане още преди да се роди. Но когато това стане той често се отклонява от пътя, който си е предначертал, защото е притиснат от ограничения, норми и снобски възгледи за престижна професия. А не е ли твърде кратък живота за да се обременяваме с мнението на другите. Когато един художник иска да рисува защо да го караме да става счетоводител например? По този начин той не ще се чувства пълноценен, няма да знае къде е неговото място на света, ще се обезличи или казано накратко бихме погубили човешкото щастие. За да сме пълноценни винаги трябва да се стремим към „златната среда”, да накараме сърцето и разума да работят в хармония. Призванието на човек е да е щастлив, просто пътят към щастието за всеки е различен

Защо е задължително да се вълнуваме от това което правим?

Не можеш да постигнеш успех без да се вълнуваш от това което правиш. До която и от формите на успеха да съумееш да се добереш: занаят; звание или призвание, винаги ще те вълнува пътят който си изминал. Обръщайки се назад винаги ще виждаш опорните точки, които са те издигали до: занаят, звание или призвание.

А пред тези, които успеят да подредят и трите точки в една линия, няма да има сила, която да ги спре! Най-важно е да мажеш, чрез професията си да изразяваш себе си да имаш смелостта да слушаш сърцето си, и да вършиш всичко с любов, защото само така ще можеш да си полезен както на себе си, така и на всички около теб, а защо не и на целия свят.Коментари

 • Чудесна статия, Ники, само така!
  Много хора си мислят, че тази професия е свързана с прости опреции дебит-кредит. Какво толкова, чакаш да дойде някаква фактура и това е. Нищо сложно.
  Реално, на нас, ако сме решили да бъдем на ниво, ни се налага да знаем купчина закони, кодекси, правилници, наредби и др., в цялото им многообразие и постоянна динамика. Или поне ако не знаем, да имаме представа къде да потърсим.
  Поздрави от един състудент от Свищов, Сашо!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->