Лиляна Найденова Лиляна Найденова Оператор в-не на данни

Права на работника при пенсиониранеЗдравейте,съпругът ми навърши възрастта за пенсиониране и необходимият трудов стаж на 18,04,2014-а както следва:63 години и осем месеца и 42 години и около 8 месеца трудов стаж.Той работеше като шофьор,но на 25 март претърпя хирургическка интервенция от перде на лявото око и беше в болнични първо 20 дни до 14 04,2014,Бяхме пуснали молба заради навършване на възрастта и да му бъде изплатено обезщетение поради пенсиониране в размер на 6 заплати ,защото работи там над 10 години.Считано от 19 април 2014.Но при изтичане на 20 дневния болничен му издават друг за 30 дни.Във фирмата му казват ,че докато е болнични не могат да го освободят и му преписват молбата с дата 14,04,2014 и го освобождават по молба на лицето чл325 по взаимно съгласие а не чл,328.Няма становище на заповедта и никъде не фигурира ,че напуска поради пенсиониране. Моля за съвета Ви!


Отговори

 • Здравейте,
  След като имате втори болничен за тридесет дена, прекратяването на трудовият договор ще стане след изтичането на този болничен лист. При положение, че лицето има повече от 10 години стаж при този работодател и отговаря на критериите за пенсиониране, то той има право на обезщетение от шест брутни работни заплати. Независимо какво е основанието за прекратяването на трудовият договор, то няма да повлияе върху правото на лицето да получи това обезщетение (чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда).
  При съставяне на заповедта за прекратяване на трудовият договор работодателят е длъжен да опише обезщетенията които начислява на лицето към датата на прекратяване на договора. Изисквайте в заповедта да бъде описано точно и ясно обезщетенията които Ви се полагат.
  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Здравейте,

  Според текста на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Очевидно работодателят е искал да избегне изплащането на такова обезщетение и е оформил прекратяването с дата преди придобиване на право на пенсия от страна на съпруга Ви. Поради факта, че това е направено чрез подправяне на документи и без съгласието на служителя, това представлява нарушение на закона и на правата на съпруга Ви. Съветвам Ви да се обърнете към Инспекцията по труда или да заведете съдебен иск. Обръщам внимание, че давностният срок за предявяване на искове по трудови спорове, свързани с прекратяване на трудовите правоотношения е два месеца от датата на прекратяване.

  Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не е основание за прекратяване на договора от страна на работодателя.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 222, ал. 3 и чл. 358, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->